Filtry
Pro bližší specifikaci filtrování vyberte příslušnou kategorii.

Formulář pro reklamaci zboží

/vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět se zbožím, pokud chcete zakoupené zboží reklamovat/

 

Oznámení o reklamaci zakoupeného zboží

 

Adresát /prodejce/: AEV spol. s r.o. Jožky Silného 2783, Kroměříž 767 01

IČ prodejce: 15529231

 

Majitel reklamovaného zboží:

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

Telefon: 

E-mail :

Informace o zboží:

Název zboží:

Datum zakoupení zboží:

Číslo daňového dokladu:

Důvod reklamace:

 

 

K reklamaci přiložte daňový doklad od zakoupeného zboží. Reklamované zboží bude zasláno do záručního servisu výrobce. Reklamace bude vyřízena do 30 dní od doručení zboží k prodejci.

 

Datum reklamace:                                                                                         Podpis: 

 

 

Tento formulář je k dispozici ke stažení zde