Filtry
Pro bližší specifikaci filtrování vyberte příslušnou kategorii.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

/vyplňte a pošlete zpět tento formulář se zakoupeným zbožím v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy/

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Adresát /prodejce/: AEV spol. s r.o. Jožky Silného 2783, Kroměříž 767 01

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

Datum objednání zboží: 

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: 

 

Číslo dokladu o koupi: 

Číslo objednávky : 

 

Kupní cena má být vrácena : (*) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

................................................ /........................

 

Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:                                                          (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Tento formulář je k dispozici ke stažení zde